ကျွန်မအမည်မှာ ယဉ်ငြိမ်းခင်ဝါအောင်ဖြစ်ပါသည်။ (၁၉၈၈) ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ၌ ဦးကံထွန်း+ဒေါ်ခင်ခင်သန်းတို့မှ အောင်ပန်းမြို့၌ မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ (၂၀၀၄) ခုနှစ်၌ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကို အောင်မြင်ခဲ့ပြီး (၂၀၀၉) ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ၌ မိတ္ထီလာမြို့ နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ စက်မှုလျှပ်စစ်ဘာသာရပ် Mechatronics ဖြင့် အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရရှိခဲ့ပါသည်။

(၂၀၀၉) ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇွန်လအထိ တပ်မတော်ချည်မျှင်နှင့် အထည်စက်ရုံ (မိတ္ထီလာ)၌ လျှပ်စစ်ဌာနတွင် အလုပ်ရုံစုမှူး (ဒု-ဦးစီးမှူး) ရာထူးဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ ယနေ့အထိ ကမ္ဘောဇဘိလပ်မြေစက်ရုံ (ပင်းပက်)၌ လုပ်ငန်းခွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။

ကျွန်မသည် မိမိသိရှိတွေ့ကြုံလေ့လာသင်ယူခဲ့ရသော သင်ယူခဲ့ဖူးသော အတွေ့အကြုံများအား လိုအပ်သည့်နေရာများ၌ ပြန်လည်အသုံးချ ဖြန့်ဝေလိုသော ဆန္ဒအမြဲရှိခဲ့ရာ ယခုတွင် ဤနောင်တောင်းပရဟိတလူငယ်အဖွဲ့မှ ပြုလုပ်သော အတန်းပညာကို ပြီးဆုံးအောင်း မတက်ရောက်နိုင်သော လူငယ်များအတွက် သက်မွေးပညာရပ်သင်တန်းတွင် တဖက်တလမ်းမှ ကူညီလျက်ရှိသည်။