ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပြဿနာများ Book Cover ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပြဿနာများ
003
Group
Training Book
Students
01,01,2010
PDF
66
From Friend

Download: Here

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပြဿနာများဆိုတဲ့ သင်တန်းသုံးစာအုပ်လေး ဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ သိထားသင့်တဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အေးတိုက်ပွဲအကြောင်း၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိ ပဋိပက္ခများအကြောင်း အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပွားနေတဲ့ နိုင်ငံများအကြောင်းကို သေချာစေ့ငုစွာ ရေးထားတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းသုံးဖြစ်တဲ့အတွက် တချို့အချက်အလက်တွေကို ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေရမယ် ဖြစ်ပါတယ်။

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပြဿနာများဆိုတဲ့ သင်တန်းသုံးစာအုပ်လေး ဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ သိထားသင့်တဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အေးတိုက်ပွဲအကြောင်း၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိ ပဋိပက္ခများအကြောင်း အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပွားနေတဲ့ နိုင်ငံများအကြောင်းကို သေချာစေ့ငုစွာ ရေးထားတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းသုံးဖြစ်တဲ့အတွက် တချို့အချက်အလက်တွေကို ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေရမယ် ဖြစ်ပါတယ်။